KRIZA u "HRVATSKA I CRNOGORSKA FOLKLORNA BAŠTINA I KNJIŽEVNOST U DOTICAJU"

PDF Ispis
   Petak, 04 Siječanj 2013 14:53

Osobitosti romana Kriza – hrvatski horor i nasljedovanje quorumaške tradicije.
Na različitim se razinama može pratiti uklopljenost romana u tradiciju quorumaške novele – kratkoga romana.95 Jasno je opipljiva prostorna i vremenska odrednica priče, a svako poglavlje u minutu prati vremenski odmak od samoga incidenta širenja zaraze. Likovima je utjelovljen zanimljiv presjek trenutačne hrvatske zbilje, ali je njihova galerija bogata, a paralelne se priče smjenjuju velikom brzinom, dopuštajući linearnoj fabuli i sukcesivnom pripovijedanju mogućnost razvoja. Od ostalih karakteristika quorumaške proze najveće zadovoljstvo predstavlja pratiti kvantitetu intertekstualnih citatnih i kvazicitatnih relacija zastupljenih u romanu, kao i već spomenutu komuni-kaciju s medijima filma i glazbe na svim razinama teksta. Valja izdvojiti one odsječke teksta koji zanimljivo podražuju čitateljevu svijest, poput početno-ga ispisivanja ljubavnih stihova Barryja Whitea: You’re the first, my last, my everything...96 ili zastupljenosti jedinstvenoga trećićanskog jezika iz stvarno-snoga romana Osmi povjerenik Renata Baretića.

Cijeli rad - ovdje

kriza plakat

Komentari (0)add commentNapišite komentar
omagijaj | erektiraj

busy